Liastølen Kulturlag

LIASTØLEN KULTURLAG

BLI MED OG STYRK LOKAL NATUR- OG KULTURHISTORIE!


Jo fleire medlemmar dess større tyngde!

kr 100 pr. år til kontonummer:

2135 35 59378


Ved nyttår 2015 vart foretaket Liastølen Kulturlag stifta med det formål å drive kulturelle aktivitetar gjennom formidling av lokal natur- og kulturhistorie.

Alle som vil kan vera medlemmar av Liastølen Kulturlag.


Medlemskontingenten er 100,- på år, og vi ynskjer oss fleire medlemmar.


Det 200 år gamle Liasælet, den gamle Iøa, det vesle fjøset og hagen med om lag 100 ulike planter ligg på leigd grunn og Solveig står ansvarleg for leigeavtale med grunneigar. Likevel var det eit ynskje å formalisere tiltaket, noko som truleg vil gjere det lettare å søke om midlar til drift av stølsmuseet. Samstundes er det òg eit ynskje å få fleire med i dette dugnadsbaserte arbeidet.

denne bakgunn vart Liastølen Kulturlag stifta ved nyttår 2015.  Liastølen Kulturlag ynskjer å drive kulturelle aktivitetar som formidlar lokal natur- og kulturhistorie. Tanken er at Kulturlaget òg skal bidra med praktisk arbeid og vedlikehald av Liastølen. 

Hagen som er tilgjengeleg for publikum heile døgnet frå vår til vinter treng både stell og tilsyn, så det er nok av oppgåver for den som vil!


Alle som ynskjer kan vera medlemmar av Liastølen Kulturlag.  Ein vert medlem i laget ved å betale kr 100 pr. år til kontonummer: 2135 35 59378


Som medlem blir du invitert til å ta del i alle aktivitetar på Liastølen. Du vil få tilsendt program for sumaren i forkant av sesongstart.

Ta gjerne kontakt med ein av oss i styret om du vil bidra eller om du har har idear og synspunkt.


Vi håpar på stor interesse og mange medlemmar!

Velkomen til fellesskap omkring Liastølen midt i sentrum av Beitostølen.

STYREMEDLEMMAR I

LIASTØLEN KULTURLAG


SOLVEIG SANDBERG

Tlf 915 49 671

sosandb@online.no


BIRTE ASKGAARD

Tlf 997 28 221 birteaskgaard@gmail.com


HJØRDIS HEGGE

Tlf 950 94 752

kn-hegg@hotmail.com


TORE GRAN

Tlf 480 57 995

tore.gran.ok@gmail.com

.

Faste medhjelparar:

Trine Melby og Åsta Gran

.

DU KAN OGSÅ STØTTE OSS GJENNOM

GRASROTANDELEN

send SMS: Grasrotandelen 914938457 til 2020    - Eller les her for meir informasjon.

.

LIASTØLEN 

KULTURSENTER


Velkomen til ein møteplass for tradisjon og levande kutur.

POSTADRESSE:


Solveig Sandberg

Bygdinvegen 2360

2940 HEGGENES


Tlf 915 49 671

sosandb@online,no

OPNINGSSTID / KULTURPROGRAM


SOMMAR JULI - AUGUST

Laurdag: 12:00 - 15:00

Søndag :  12:00 - 15:00


Du er elles velkommen til å besøke stølstunet heile året!

ORGANISASJONSNR.: 914 938 457


BANKKONTO:

2135 35 59378 

© Copyright. 

Alle rettigheter forbeholdt i henhold til vanlige lover om opphavsrett og kopibeskyttelse.

sida er sett opp av: designsaskia.no