Sumarprogram

Sumaren 2020 på Liastølen.


Til alle gode vener av Liastølen!


Vi var godt i gang med planlegging av sumaren – og så kom koronapandemien og sette ein stoppar, også for Liastølen. Det er med blanda kjensler vi i styret for Kulturlaget no har vedteke å ikkje halde Liastølen open denne sumaren.
Plassen både i og rundt Liasælet gjer at det er vanskeleg å halde smittevernreglane. Difor vert det ikkje program laurdagar og sundagar i juli og august dette året. Men vi satsar alt på å vera i gang att neste sumar.
Vi ber om forståing for denne avgjerda og håper at de framleis vil støtte oss.


De er sjølvsagt velkomne til å besøke området og hygge dykk i hagen.


12.05.2020 Helsing styret i Liastølen KulturlagLIASTØLEN

KULTURSENTER


Velkomen til ein møteplass for tradisjon og levande kutur.

POSTADRESSE:


Solveig Sandberg

Bygdinvegen 2360

2940 HEGGENES


Tlf 915 49 671

sosandb@online,no

OPNINGSSTID / KULTURPROGRAM


SOMMAR JULI - AUGUST

Laurdag: 12:00 - 15:00

Søndag :  12:00 - 15:00


Du er elles velkommen til å besøke stølstunet heile året!

ORGANISASJONSNR.: 914 938 457


BANKKONTO:

2135 35 59378 

© Copyright. 

Alle rettigheter forbeholdt i henhold til vanlige lover om opphavsrett og kopibeskyttelse.

sida er sett opp av: designsaskia.no